Golden Tree Liver Complex Ervaringen en Review: Betrouwbaar?

Golden Tree Liver Complex Ervaringen en Review. Is dit betrouwbaar?
Golden Tree Liver Complex Ervaringen en Review. Is dit betrouwbaar?

Golden Tree Liver Complex biedt een detoxkuur aan die belooft het functioneren van de lever te verbeteren, gepositioneerd binnen de markt als een voedingssupplement. In een tijd waarin consumenten steeds meer belang hechten aan gezondheid en welzijn, heeft dit product aanzienlijke aandacht getrokken. Echter, met de toename van online verkopen en het gebruik van digitale marketingtechnieken, rijzen er vragen over de transparantie, de betrouwbaarheid van de claims, en de wettelijke conformiteit van dergelijke producten. Dit artikel beoogt een grondige evaluatie van Golden Tree Liver Complex, met een focus op de samenstelling, de beweerde gezondheidsvoordelen, en de zakelijke praktijken van het bedrijf achter dit supplement.

Hoe vind de Marketing en verkoop plaats?

De distributie van het product geschiedt primair online, met behulp van affiliate marketing, verkoop via platforms zoals Amazon, en diverse internetreclamecampagnes. Hierbij wordt vaak de tactiek gehanteerd om potentiële kopers te waarschuwen voor een zogenaamd beperkte voorraad, suggererend dat er een reëel risico bestaat op onvermogen tot levering. Deze strategie, vaak aangeduid als ‘dark patterns’, is ontworpen om kunstmatige urgentie te creëren en consumenten tot een haastige aankoop te verleiden.

Het gebruik van dergelijke manipulatieve technieken dient als een ernstige waarschuwingssignaal omtrent de betrouwbaarheid van het product en de ethische waarden van de verkopende partij. Dergelijke praktijken ondermijnen het vertrouwen en roepen ernstige twijfels op over de geloofwaardigheid van het aanbod, waardoor potentiële kopers voorzichtigheid geboden is.

Om consumenten tot aankoop te bewegen, suggereren verkopers vaak onterecht dat de voorraad laag is en snel uitverkocht kan raken, een tactiek die aanzet tot haastige beslissingen.
Om consumenten tot aankoop te bewegen, suggereren verkopers vaak onterecht dat de voorraad laag is en snel uitverkocht kan raken, een tactiek die aanzet tot haastige beslissingen.

Is Golden Tree Liver Complex betrouwbaar?

 

De betrouwbaarheid van Golden Tree Liver Complex roept ernstige vragen op. Hoewel Nederlandse webshops aan strikte wettelijke vereisten moeten voldoen, zoals bekende vestigingsgegevens, een KvK-nummer, en de toepassing van Nederlands recht, wijst de beschikbare informatie erop dat dit bedrijf in Slovenië is gevestigd. Ondanks het gebruik van een Nederlands domein zijn contactgegevens beperkt tot slechts een e-mailadres.

Verder draagt de dubieuze identiteit van Dr. Tomislav Majić en het gebruik van zogenaamde ‘dark patterns’ op de website bij aan de twijfelachtigheid van de betrouwbaarheid. Het niet kunnen verifiëren van de gemaakte claims over het product versterkt de zorgen omtrent de geloofwaardigheid en transparantie van Golden Tree Liver Complex. Dit alles suggereert dat consumenten voorzichtig moeten zijn en grondig onderzoek moeten doen alvorens over te gaan tot aankoop van dit product.

Op grond van bovenstaande, zouden wij nooit iets kopen bij Golden Tree Liver Complex.

Wat zijn de Ingrediënten Golden Tree Liver Complex?

Deze plant heeft geen invloed op het detoxen van je lichaam. Er is geen bewijs dat de stoffen in deze plant een positieve uitwerking hebben op de spijsvertering. Er is geen bewijs dat je van mariadistel gewichtsverlies krijgt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen

In de mogelijke bijwerkingen van Liver Complex, een supplement dat zich presenteert als een natuurlijke oplossing voor levergezondheid en metabole ondersteuning, is het essentieel om zowel de individuele ingrediënten als de formulering als geheel onder de loep te nemen. Ondanks de claims van natuurlijkheid en veiligheid, kunnen de ingrediënten in Liver Complex, zoals mariadistel (Siliphos), kurkuma, Bioperine, artisjokkenextract, paardenbloemextract, choline, acetyl L-carnitine, L-arginine, alfa-liponzuur, en vitamines B6, B12, en D, potentieel ongewenste effecten veroorzaken bij bepaalde individuen of bij gebruik in onjuiste doseringen.

 1. Gastro-intestinale klachten: Ingrediënten zoals artisjokkenextract en kurkuma kunnen bij sommige personen leiden tot maag-darmstoornissen, waaronder misselijkheid, diarree, en buikkrampen.
 2. Allergische reacties: Componenten zoals paardenbloemextract kunnen allergische reacties teweegbrengen bij personen met een bekende gevoeligheid voor bepaalde plantenfamilies.
 3. Interactie met medicijnen: Stoffen als mariadistel en kurkuma kunnen interfereren met de metabolisering van bepaalde medicijnen, wat de effectiviteit ervan kan verminderen of tot onvoorziene bijwerkingen kan leiden.
 4. Hormonale en metabole verstoringen: Ingrediënten zoals choline en L-carnitine hebben het potentieel om de normale hormonale balans en metabole processen te beïnvloeden, wat voorzichtigheid gebiedt bij personen met bestaande aandoeningen zoals diabetes of hormoongevoelige condities.
 5. Overdosering en toxiciteit: Hoewel zeldzaam, kan overmatige inname van bepaalde vitaminen en mineralen, waaronder vitamine D en B6, leiden tot symptomen van toxiciteit. Dit benadrukt de noodzaak van nauwkeurige dosering en het volgen van aanbevolen richtlijnen.

Het is van cruciaal belang dat consumenten zich bewust zijn van deze potentiële risico’s en de verantwoordelijkheid nemen om supplementen kritisch te evalueren, vooral wanneer deze worden aangeprezen als volledig natuurlijk en vrij van bijwerkingen. Natuurlijke ingrediënten zijn niet inherent zonder risico, en de aanwezigheid van “100% natuurlijke ingrediënten” vormt geen garantie voor veiligheid. Bovendien is de claim van afwezigheid van bijwerkingen zonder omvangrijk, onafhankelijk klinisch onderzoek niet te verifiëren. Consumenten zouden er goed aan doen medisch advies in te winnen alvorens dergelijke supplementen te gebruiken, vooral als er sprake is van bestaande gezondheidsproblemen of het gebruik van voorgeschreven medicatie.

Claim Liver Complex

De claim en getuigenis rondom Liver Complex, inclusief de aanbeveling door een fictieve arts genaamd Dr. Tomislav Majić, vragen om een nauwkeurige, kritische analyse. Het product beweert een 100% natuurlijke samenstelling van 12 actieve ingrediënten te bevatten, met een drievoudige werking die de gezondheid en functie van de lever zou ondersteunen, het metabolisme van vetten zou verbeteren, en een algehele verbetering van welzijn, humeur, en energieniveaus belooft. Ondanks deze veelomvattende claims, zijn er meerdere aspecten die kritische overweging vereisen:

 1. Klinisch Bewijs: De bewering dat de effectiviteit van Liver Complex klinisch is bewezen, impliceert de aanwezigheid van uitgebreide, peer-reviewed onderzoeken die deze claims staven. Echter, in de context van voedingssupplementen, blijkt dergelijk bewijs vaak beperkt of niet-specifiek, waardoor het moeilijk is om de effectiviteit ondubbelzinnig aan te tonen.
 2. De Rol van Natuurlijke Ingrediënten: Hoewel natuurlijke ingrediënten een waardevolle aanvulling kunnen zijn op een gezondheidsregime, is de aanname dat ‘natuurlijk’ synoniem staat voor ‘veilig en effectief’ misleidend. De effecten en mogelijke bijwerkingen van natuurlijke stoffen variëren sterk, en de veiligheid hangt af van dosering, individuele gezondheidsomstandigheden, en interacties met andere stoffen of medicijnen.
 3. De Bewering van Afwezigheid van Bijwerkingen: Elk actief ingrediënt, ongeacht de natuurlijke oorsprong, kan bijwerkingen hebben, vooral bij onjuist gebruik of in combinatie met andere middelen. Het categorisch uitsluiten van bijwerkingen is daarom zowel onverantwoordelijk als wetenschappelijk ongegrond.
 4. Endorsement door Fictieve Artsen: De introductie van een vermeend expert, zoals Dr. Tomislav Majić, wiens ervaringen en certificeringen indrukwekkend klinken, dient als een ‘dark pattern’ in marketing. Deze techniek, die de geloofwaardigheid van een product kunstmatig moet verhogen door associatie met een autoriteitsfiguur, kan consumenten misleiden en is een onethische vorm van reclame.
 5. Consumentenbeoordelingen: Hoewel een hoge waardering gebaseerd op meningen kan suggereren dat gebruikers tevreden zijn, is het belangrijk te erkennen dat dergelijke beoordelingen subjectief zijn en niet noodzakelijkerwijs de wetenschappelijke effectiviteit of veiligheid van het product weerspiegelen.

Gezien deze bedenkingen, is het van cruciaal belang dat consumenten en patiënten zich bewust zijn van de mogelijke beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van voedingssupplementen zoals Liver Complex. Een gezonde dosis scepticisme en het raadplegen van gekwalificeerde medische professionals voor het maken van geïnformeerde gezondheidsbeslissingen wordt sterk aanbevolen.

Dr. Tomislav Majić is een verzonnen figuur; wees daarom uiterst voorzichtig met het gebruik van Liver Complex van Golden Tree, een product gepromoot met misleidende technieken.
Dr. Tomislav Majić is een verzonnen figuur; wees daarom uiterst voorzichtig met het gebruik van Liver Complex van Golden Tree, een product gepromoot met misleidende technieken.

Misleiding met een fictieve arts Dr. Tomislav Majić

Het presenteren van een fictieve arts, Dr. Tomislav Majić, als een pleitbezorger voor Liver Complex, belichaamt een flagrante vorm van misleiding en dient beschouwd te worden als regelrechte oplichting. Het inzetten van deze ‘dark pattern’ tactiek, waarbij een niet-bestaande medische autoriteit wordt gebruikt om de geloofwaardigheid van een product kunstmatig op te blazen, is een bedrieglijke strategie die de consument op onethische wijze manipuleert. Deze handelswijze ondermijnt het vertrouwen in de supplementenindustrie en schaadt het publiek door valse zekerheden te bieden over de vermeende voordelen en veiligheid van het product. Derhalve vereist deze kwestie dringende aandacht en actie van regelgevende instanties om consumenten te beschermen tegen dergelijke frauduleuze praktijken.

Feiten Liver Complex

Wetenschappelijke inzichten wijzen uit dat het concept van plaatselijke vetverbranding niet ondersteund wordt door bewijs; vetreductie op specifieke lichaamsdelen door gerichte oefeningen is een misvatting. In realiteit neigt lichaamsvet te verdwijnen in de omgekeerde volgorde van waar het zich oorspronkelijk heeft opgehoopt. De lever speelt een cruciale rol in de ontgifting van het lichaam, fungerend als een primaire detoxificerende orgaan. Voedingssupplementen, zoals benoemd, dienen niet verward te worden met medicijnen en bieden ondersteunende, geen curatieve, voordelen.

Daarnaast is het van belang te erkennen dat natuurlijke ingrediënten in supplementen potentieel bijwerkingen kunnen hebben. Zo kan mariadistel, hoewel vaak gebruikt voor zijn lever ondersteunende eigenschappen, gastro-intestinale klachten en allergische reacties veroorzaken bij sommige individuen. L-arginine, een ander veelgebruikt supplement, kan overgevoeligheidsreacties uitlokken en, in zeldzame gevallen, hyperkalinmie veroorzaken, met name bij personen met verminderde nier- of leverfunctie of bij diegenen met diabetes mellitus, wat potentieel ernstige gezondheidsrisico’s kan inhouden. Deze informatie benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige overweging en eventueel medisch advies alvorens natuurlijke supplementen te gebruiken.

Wat is het wetenschappelijk bewijs?

Voor een claim van “wetenschappelijk bewijs” betreffende de effectiviteit van een supplement zoals Liver Complex, zou men verwachten dat er grondige, peer-reviewed wetenschappelijke studies zijn die deze claims staven. Specifiek, dit zou inhouden dat de individuele ingrediënten, alsook de formule als geheel, zijn onderzocht in klinische trials met significante, reproduceerbare resultaten die aantonen dat het product effectief is in het ondersteunen van de leverfunctie, het versnellen van vetverbranding, het detoxificeren van het lichaam, en het verbeteren van het energieniveau en cognitieve functies.

Bij het beoordelen van de beweringen over de ingrediënten van Liver Complex, zoals mariadistel (Siliphos), kurkuma, en artisjokkenextract, kan worden opgemerkt dat er inderdaad onderzoek is gedaan naar deze natuurlijke componenten en hun potentieel positieve effecten op de levergezondheid. Bijvoorbeeld:

 • Mariadistel is uitgebreid bestudeerd op zijn potentieel om de lever te beschermen en te ondersteunen bij regeneratie, vooral in gevallen van leverschade door toxines of alcohol.
 • Kurkuma, en specifiek curcumine, heeft onderzoeksachtergronden die wijzen op zijn ontstekingsremmende en antioxidatieve eigenschappen.
 • Artisjokkenextract wordt gewaardeerd om zijn potentieel in het bevorderen van de galproductie, wat kan helpen bij de spijsvertering en levergezondheid.

Echter, het directe “onomstotelijk bewijs” dat een supplementenmix met deze ingrediënten specifieke claims waarmaakt zoals aangegeven, vereist specifiek gerichte, goed gecontroleerde klinische studies. Dergelijk onderzoek zou moeten bevestigen dat de unieke samenstelling van Liver Complex de vermelde gezondheidsvoordelen oplevert, zonder significante bijwerkingen, over een representatieve steekproef van de bevolking.

Consumenten moeten zich bewust zijn dat de supplementenindustrie vaak minder strikt gereguleerd is dan de farmaceutische industrie, wat betekent dat claims niet altijd ondersteund worden door het niveau van onderzoek dat men zou verwachten bij medische behandelingen. Het is daarom raadzaam om claims kritisch te beoordelen en, indien mogelijk, te zoeken naar onafhankelijk, peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek dat de effectiviteit en veiligheid van dergelijke supplementen ondersteunt.

Is Liver Complex te koop bij het Kruidvat of de  Apotheek

Liver Complex is niet verkrijgbaar bij Kruidvat of de apotheek; het product wordt exclusief online aangeboden. De herkomst van Liver Complex is onduidelijk, en er is geen informatie beschikbaar die bevestigt dat het voldoet aan de HACCP-voorschriften, wat vragen oproept over de veiligheid en kwaliteitscontrole van dit supplement.

Online ervaringen van Golden Tree Liver Complex

Op de website van Goldentree staan een aantal reviews, die te mooi zijn om waar te kunnen zijn.

 1. Na een laboratorium onderzoek, blijken de leverwaarden slecht, na het gebruik van het supplement herstellen deze waarden zich.
 2. Ze verliezen veel buikvet
 3. De resultaten zijn heel wonderlijk, ineens kunnen ze weer scherp denken

Op Amazon zijn de ervaringen zeer negatief!

 • ‎In het begin dacht ik, wie moet dit slikken. De dragees zijn relatief groot met een lengte van 2 cm. Ik neem de remedie nu een week. Precies zoals er op de verpakking staat, één in de ochtend en één in de avond. Tot op heden herken/voel/meet ik geen enkel effect. Ik ben niet beter of slechter, er zijn geen bijwerkingen … NIETS. ‎
 • ‎geen bijsluiter, op de fles alleen Engels. twee keer zo duur als concurrenten, hebben een ongemakkelijk gevoel‎
 • ‎Het beloofde effect van de tabletten bleef uit‎
 • In de zeer gedetailleerde promotievideo op basis waarvan ik het product bestelde, sprak een arts ook van een afname van buikvet na 6 weken. Zelfs na 8 weken is er niets met mij gebeurd. Al neem ik regelmatig 2 capsules per dag. Of de bloedwaarden verbeterd zijn, weet ik niet. Helaas moet ik waarschuwen voor het product in plaats van het aan te bevelen voor aankoop. Zelfs de magere, uitsluitend Engelse beschrijvingen in minilettertype zonder bijsluiters (of iets dergelijks) dragen niet bij aan geruststelling of voldoende informatie.‎
 • ‎Heeft geen nut alleen rip-off !!!!‎
 • ‎Over het effect kan ik nog niets zeggen, maar de ontbrekende bijsluiter is een beetje verontrustend.‎

Stof tot nadenken

 1. Als dit wonder middel zou werken zou de huisarts dit toch aanraden?
 2. Het is toch raar dat je afvalt zonder dieet en vooral vet verliest rond de middel en dit zonder enig bewijs.
 3. Als je daar iets besteld, waar is dan je rechtsbescherming?
 4. Zou de inhoud van de pillen betrouwbaar zijn?

Conclusie en aanbevelingen ……

In het licht van de gepresenteerde informatie over Golden Tree Liver Complex, is het noodzakelijk een formele en veroordelende conclusie te trekken. Dit product, dat belooft de leverfunctie te verbeteren en te detoxen, blijkt omgeven door misleidende marketingtactieken en ongefundeerde gezondheidsclaims. De vermelding van een fictieve medische autoriteit, Dr. Tomislav Majić, het inzetten van ‘dark patterns’ voor promotionele doeleinden, en het ontbreken van verifieerbare gegevens over de effectiviteit en veiligheid van het supplement wijzen op een bedrieglijke strategie gericht op het exploiteren van consumentenvertrouwen.

De op de website gepresenteerde positieve ervaringen staan in schril contrast met de negatieve recensies op externe platforms zoals Amazon, wat de geloofwaardigheid van de positieve getuigenissen in twijfel trekt. Bovendien roept de afwezigheid van een bijsluiter en de beperkte beschikbaarheid van productinformatie in enkel het Engels serieuze vragen op over de transparantie en de verantwoordingsplicht van het bedrijf.

In een tijdperk waarin consumenten toenemend op zoek zijn naar gezondheids bevorderende producten, is het van cruciaal belang dat deze zoektocht niet wordt uitgebuit door onethische praktijken. Daarom wordt consumenten geadviseerd met uiterste voorzichtigheid te handelen bij het overwegen van de aankoop van Golden Tree Liver Complex en zich te wenden tot betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde bronnen en producten.

Bronnen en meer informatie

  1. Milk thistle | Complementary and Alternative therapies | Cancer Research UK
  2. Mariadistel, wat is de invloed op je lichaam. Ervaringen & Review (koolhydratendieet-info.nl)

8 REACTIES

 1. Tsja als je gelooft dat je stofwisseling 4.5x sneller kan worden en echt denkt dat je dan dus met 10.000 kcal inname nog steeds afvalt heb je toch echt wel een steekje loszitten als je deze troep bestelt. Gewoon kcal tellen en 500 per dag onder je behoefte gaan zitten.

 2. Probeer mijn bestelling te annuleren voordat het verzonden zou worden echter krijg een e-mail te weinig personeel over 5 tot 7 dagen krijgt u een reactie dus te laat voor annulering zijn ons geld gewoon kwijt
  Het lijkt erop dat wij zijn opgelicht

 3. De uitvinder is:

  Dr. Tomislav Majić is cardioloog en oprichter van het Centrum voor Hartrevalidatie.

  De medische commissie reikte hem certificaten uit op het gebied van interne geneeskunde, cardiologie en hartrevalidatie, evenals in cerebrovasculaire en perifere arteriële en veneuze Doppler-echografie.

  In zijn lange en rijke medische carrière ontving hij de titel van Primarius (Hoofdarts), en als co-auteur schreef hij ook het boek “Revalidatie van hartpatiënten”.

  Als wereldberoemd deskundige op het gebied van geneeskunde was hij meerdere malen te gast in tv-shows en andere massamedia.

 4. Er zijn wat gegevens over de ondernemer op de website. Deze zijn echter moeilijk te vinden, na heel veel scrollen kom je ze onderaan tegen. Je hebt een registratienummer, waar waarvan. Bij de contactknop, vind je geen NAW gegevens en geen telefoonnummer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in