Disclaimer

Deze webblog geeft onze persoonlijke visie, mening en producten weer. Informatie die op deze website geplaatst wordt, is volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website. De artikelen op onze website zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Raadpleeg hiervoor altijd je huisarts of specialist.

De informatie op deze website heeft alleen een informatieve bedoeling, het is bedoeld als persoonlijk notitie van zaken die wij belangrijk vinden. De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.

De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.

Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen.

Beschouw de artikelen op deze website (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.
De artikelen op deze website zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Raadpleeg hiervoor altijd je huisarts of specialist. Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek.

De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verband houdend met – uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw huisarts of een behandelend arts. Bedenk dat ook een huisarts een collega raadpleegt voor klachten of een vermeende diagnose. In relatie tot diergeneeskunde kunt u zich wenden tot een dierenarts.

Experimenteer niet met geneesmiddelen.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie.

Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie en medicatie voor dieren.

Informatie

Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail. (info@koolhydratendieet-info.nl) Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld.

Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour emailadres wordt serieus gelezen. Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie.

Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt via info@koolhydratendieet-info.nl een bericht versturen. Onze policy is dat wij bij klachten artikelen gelijk offline halen en dit gaan onderzoeken.

Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

Na interne behandeling vernietigen wij de aan ons toegezonden emails.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor eerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Onze bronnen

Het vinden van betrouwbare bronnen en wetenschappelijke informatie is cruciaal in alle disciplines van onderzoek. Dit type informatie kan gevonden worden in academische databases zoals PubMed, JSTOR, en Google Scholar. Wetenschappelijke artikelen zijn vaak gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften, die een grondige controle van de kwaliteit en nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Universiteitsbibliotheken bieden ook toegang tot deze databases en kunnen gebruikt worden om relevante boeken, tijdschriften en andere publicaties te vinden.

Daarnaast zijn er gespecialiseerde databases voor specifieke disciplines, zoals arXiv voor natuurkunde en wiskunde, en PsycINFO voor de psychologie. Ook open access tijdschriften zoals PLOS ONE kunnen nuttig zijn. Let wel, het is altijd belangrijk om kritisch te zijn en de bronnen op hun betrouwbaarheid te toetsen, omdat niet elke publicatie dezelfde wetenschappelijke kwaliteit heeft.

Onze bronnen en vindplaats van informatie voor een artikel.

Privacy

Koolhydratendieet-info.nl neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid. koolhydratendieet-info.nl hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van Koolhydratendieet-info.nl, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om gebruikt te kunnen maken van deze website. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze disclaimer en privacyverklaring:

 1. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 2. Wij vragen om nadrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 3. Wij geven jou gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  Wanneer wij jouw gegevens delen, maken wij afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 4. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 5. Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Reviews, recensies en onze mening

Wij geven gevraagd en ongevraagd een onafhankelijk review over gezondheidsproducten. Wij zijn geen klapvee en vertellen eerlijk wat wij vinden. Is slecht dan is slecht en is het goed dan is het goed. Uiteraard doen wij onderzoek en op grond van de beschikbare informatie geven wij onze mening.

We geven op een objectief eerlijke wijze, als journalisten op het gebied van afvallen en gezondheid een mening.

Verzamelen van email adressen

Wij verzamelen geen email adressen van mensen en/of organisaties.

Comments

Een emailadres bij de comments is niet verplicht, wel een naam en dit hoeft niet je eigen naam te zijn, een Alias is ook goed. Je bent verplicht om een naam of Alias op te geven, een email of een link is optioneel.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met koolhydratendieet-info.nl en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op Koolhydratendieet-info.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van Koolhydratendieet-info.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van koolhydratendieet-info.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van koolhydratendieet-info.nl of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) koolhydratendieet-info.nl.

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om Koolhydratendieet-info.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere sites & Advertenties

Koolhydratendieet-info.nl maakt gebruik van advertenties van derden op Koolhydratendieet-info.nl ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

Koolhydratendieet-info.nl bevat links waarmee je koolhydratendieet-info.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Koolhydratendieet-info.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is.

Koolhydratendieet-info.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

Berichten van het ANP

Wij halen veel berichten bij het ANP. Deze worden aangeboden via RSS.

Iedereen kent het ANP. Het Algemeen Nederlands Persbureau bestaat sinds 1934 en levert jaarlijks honderdduizenden nieuwsberichten, foto’s, radiobulletins en video’s. Niet voor niets zijn we een van de belangrijkste nieuwsbronnen van de Nederlandse media. ANP Webfeed biedt jou de mogelijkheid dit nieuws direct door te plaatsen op jouw website of intranet in de vorm van een RSS-feed. Zo biedt jouw platform gegarandeerd actuele, relevante nieuwsberichten, inclusief bijpassend beeld afkomstig uit onze beeldbank.

https://www.anp.nl/product/contentproductie

Berichten NVWA

De bericht van NVWA.nl hierop is de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de NVWA zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft. De input van berichten van de NVWA komt van een RSS Feed.

Afbeeldingen

De afbeelding zijn afkomstig uit eigenwerk of Wikipedia.nl of Pexels.com. Afhankelijk van de rechten die Wikipedia geeft aan een afbeelding staan deze vermeld bij het bericht.  (CC0 License, ✓ Free for personal and commercial use ✓ No attribution required)

 1. Attribution (BY)
 2. Share-alike (SA)
 3. Non-commercial (NC)
 4. No derivative works (ND)

Bronnen van rechtenvrije foto’s die sporadisch gebruiken:

Envato Elements

Wij maken gebruik van foto’s van elements voor onze projecten en artikelen.

SPAM berichten

Wij stellen SPAM emailberichten niet op prijs! Als een bedrijf of persoon ongevraagd bericht(en) naar ons verstuurd, kunnen wij de inhoud van dit bericht gebruiken om een review te plaatsen. Deze verzonden (bulk) berichten hebben vaak als doel, om producten te verkopen. Wij hebben ons niet ingeschreven op maillijsten.

Degene die ons toch een ongevraagd bericht(en) naar ons verzend, heeft kennis genomen van onze disclaimer. Door het verzenden van ongevraagde email, stemt de verzender er mee in, dat wij de inhoud van deze mails kunnen gebruiken en tevens de informatie van de daaraan gekoppelde verkooppagina’s.

De verzender van SPAM berichten is er zich van bewust, dat er hierdoor mogelijk hierdoor een negatieve aandacht op zijn of haar product wordt gevestigd.

Het is mogelijk dat wij berichten er uitlichten en op journalistische wijze analyseren en hierover een onze opinie geven.