Testosterone Support v1.0 Review en Ervaring: gevaarlijk!

"Testosterone Support v1.0 Review en Ervaring: gevaarlijk! De RIVM waarschuwt voor ernstige gezondheidseffecten, gebruik wordt sterk afgeraden."
"Testosterone Support v1.0 Review en Ervaring: gevaarlijk! De RIVM waarschuwt voor ernstige gezondheidseffecten, gebruik wordt sterk afgeraden."

Testosterone Support v1.0” van Alpha protocol, verkocht via Facebook, claimt op een zeer misleidende wijze een veilige en effectieve boost voor de mannelijke vitaliteit te bieden. Ondanks beweringen van uitgebreide tests, bevat het supplement Ashwagandha, een ingrediënt dat door het RIVM als potentieel gevaarlijk is aangemerkt vanwege mogelijke leverproblemen en abortusopwekkende eigenschappen. Het is onbekend bij wie bijwerkingen kunnen optreden. De bewering dat alle ingrediënten veilig zijn, is ongegrond en negeert bekende gezondheidsrisico’s. Deze marketingstrategie wekt een valse indruk van veiligheid en effectiviteit, waardoor consumenten worden misleid. Voordat u dergelijke supplementen overweegt, is medisch advies essentieel om ernstige gezondheidsrisico’s te vermijden.

Mythen en Onwaarheden:

Claim van Veiligheid van Ashwagandha:

  • Mythe: Ashwagandha is veilig en effectief voor iedereen.
  • Onwaarheid: Het RIVM heeft gewaarschuwd voor schadelijke effecten van Ashwagandha, waaronder leverproblemen en potentiële abortusopwekkende eigenschappen. Dit maakt het onveilig voor bepaalde groepen mensen, zoals zwangere vrouwen.Het RIVM onderzocht of kruidenpreparaten met Withania somnifera schadelijk zijn voor de gezondheid. Het kruid kan schadelijke effecten veroorzaken bij mensen die er gevoelig voor zijn. Het is onbekend om welke mensen dat gaat. Het RIVM adviseert daarom uit voorzorg om geen kruidenpreparaten met Withania somnifera te gebruiken, en vooral niet tijdens de zwangerschap. (bron Rivm)

Algemene Veiligheidsclaim:

  • Mythe: Alle ingrediënten in de supplementen zijn uitgebreid getest en veilig bevonden.
  • Onwaarheid: Hoewel het bedrijf beweert dat de ingrediënten veilig zijn, is er vaak een gebrek aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat deze veiligheid bevestigt, vooral op lange termijn en bij verschillende bevolkingsgroepen.

Effectiviteit van de Ingrediënten:

  • Mythe: De combinatie van Pine Pollen, Fadogia Agrestis, Shilajit, Maca en Ashwagandha ondersteunt op unieke wijze de natuurlijke testosteronproductie.
  • Onwaarheid: Er is weinig tot geen robuust wetenschappelijk bewijs dat deze specifieke combinatie effectief is in het verhogen van testosteron bij mensen. Veel studies naar deze ingrediënten zijn kleinschalig, van korte duur of uitgevoerd op dieren.

Kostenbesparing:

  • Mythe: Het combineren van deze ingrediënten in één supplement biedt aanzienlijke kostenbesparingen.
  • Onwaarheid: Hoewel het misschien goedkoper lijkt dan het afzonderlijk kopen van elke stof, kunnen de kosten nog steeds hoog zijn, vooral als de effectiviteit van de ingrediënten niet wetenschappelijk is aangetoond. Bovendien kunnen de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met sommige van deze ingrediënten leiden tot hogere medische kosten.

Gebruik en Absorptie:

  • Mythe: Het innemen van het supplement op een lege maag zorgt voor de beste absorptie.
  • Onwaarheid: De absorptie van supplementen kan variëren afhankelijk van het individu en de specifieke stoffen. Voor sommige ingrediënten kan het juist beter zijn om ze bij een maaltijd in te nemen om gastro-intestinale problemen te voorkomen.
"Testosterone Support v1.0 is onveilig; het RIVM waarschuwt voor schadelijke effecten en raadt het gebruik af."
“Testosterone Support v1.0 is onveilig; het RIVM waarschuwt voor schadelijke effecten en raadt het gebruik af.”

Wat zijn de ingrediënten en hun bijwerkingen

Pine Pollen (1850 mg)
 • Gebruikt Voor: Traditioneel gebruikt om mannelijke vitaliteit, energie en hormonale balans te verbeteren.
 • Mogelijke Bijwerkingen:
  • Allergische Reacties: Pine Pollen kan allergische reacties veroorzaken, zoals huiduitslag, jeuk en ademhalingsproblemen, vooral bij mensen met pollenallergieën.
  • Hormonale Disbalans: Langdurig gebruik kan leiden tot hormonale onevenwichtigheden, omdat het fyto-androgenen bevat die de natuurlijke hormoonproductie kunnen beïnvloeden.

Fadogia Agrestis (620 mg)

 • Gebruikt Voor: Vermeend om testosteronniveaus te verhogen en seksuele prestaties te verbeteren.
 • Mogelijke Bijwerkingen:
  • Hormonale Onevenwichtigheden: Ongecontroleerde verhoging van testosteron kan leiden tot hormonale disbalans en bijwerkingen zoals agressie en acne.
  • Lever- en Nierproblemen: Hoge doses of langdurig gebruik kunnen schadelijk zijn voor de lever en nieren, hoewel specifiek onderzoek bij mensen beperkt is.
  • Maagklachten: Misselijkheid en maagklachten zijn mogelijke bijwerkingen bij orale inname.

Shilajit (580 mg)

 • Gebruikt Voor: Bekend om algemene gezondheidsvoordelen en vermeende testosteronverhogende eigenschappen.
 • Mogelijke Bijwerkingen:
  • Verontreiniging: Shilajit kan zware metalen bevatten als het niet goed gezuiverd is, wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
  • Allergische Reacties: Sommige gebruikers kunnen allergisch reageren op Shilajit, met symptomen zoals uitslag en jeuk.
  • Verergering van Jicht: Vanwege hoge gehaltes aan uronzuren kan het jicht verergeren bij gevoelige individuen.

Maca (500 mg)

 • Gebruikt Voor: Vaak gebruikt om energie, uithoudingsvermogen en vruchtbaarheid te verbeteren.
 • Mogelijke Bijwerkingen:
  • Maagklachten: Sommige gebruikers ervaren maagklachten zoals misselijkheid en indigestie.
  • Hormonale Effecten: Maca kan de hormonale balans beïnvloeden, vooral bij mensen met hormoongevoelige aandoeningen, zoals borst- of prostaatkanker.

Ashwagandha (400 mg)

 • Gebruikt Voor: Bekend om zijn stressverminderende en adaptogene eigenschappen.
 • Mogelijke Bijwerkingen:
  • Leverproblemen: Er zijn gevallen van leververgiftiging gemeld bij het gebruik van Ashwagandha, vooral bij hoge doses.
  • Maagklachten: Misselijkheid, maagkrampen en diarree kunnen optreden.
  • Slaperigheid: Ashwagandha kan slaperigheid veroorzaken, wat de alertheid overdag kan beïnvloeden.
  • Abortusopwekkende Eigenschappen: Historisch gebruikt om abortus op te wekken in sommige culturen, wat een risico vormt voor zwangere vrouwen.
"Testosterone Support v1.0 heeft valse beweringen dat het veilig is; het RIVM waarschuwt voor schadelijke effecten en raadt gebruik af."
“Testosterone Support v1.0 heeft valse beweringen dat het veilig is; het RIVM waarschuwt voor schadelijke effecten en raadt gebruik af.”

Waarom is TESTOSTERONE SUPPORT gevaarlijk?

Testosterone Support v1.0, kan als gevaarlijk worden beschouwd vanwege de volgende redenen, met name vanwege de aanwezigheid van bepaalde ingrediënten die potentieel schadelijke effecten kunnen hebben. Laten we de belangrijkste redenen nader bekijken:

Aanwezigheid van Ashwagandha

Het RIVM heeft gewaarschuwd voor het gebruik van Ashwagandha vanwege mogelijke schadelijke gevolgen, zoals:

 • Leverproblemen: Er zijn gevallen van leververgiftiging gemeld bij het gebruik van Ashwagandha.
 • Abortusopwekkende Eigenschappen: In sommige landen is Ashwagandha historisch gebruikt om abortus op te wekken, wat bijzonder zorgwekkend is voor zwangere vrouwen.

Fadogia Agrestis

Er is beperkte wetenschappelijke informatie beschikbaar over de veiligheid en effectiviteit van Fadogia Agrestis bij mensen. Mogelijke risico’s kunnen zijn:

 • Hormonale Onevenwichtigheden: Ongecontroleerde verhoging van testosteron kan leiden tot hormonale disbalans.
 • Bijwerkingen: Mogelijke bijwerkingen zijn onbekend vanwege het gebrek aan uitgebreide klinische studies.

Shilajit

Hoewel Shilajit wordt geprezen om zijn potentiële voordelen, kunnen er ook risico’s aan verbonden zijn:

 • Verontreiniging: Shilajit kan zware metalen bevatten als het niet goed gezuiverd is, wat gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.
 • Allergische Reacties: Sommige mensen kunnen allergisch zijn voor Shilajit.

Pine Pollen en Maca

Hoewel deze ingrediënten doorgaans als veilig worden beschouwd, kunnen ze ook bijwerkingen hebben:

 • Hormoonverstorende Eigenschappen: Pine Pollen bevat fyto-androgenen die hormoonniveaus kunnen beïnvloeden.
 • Interactie met Medicatie: Maca kan interacties hebben met hormoongevoelige aandoeningen of medicatie.

Algemene Risico’s van Ongeteste Supplementen

 • Onvoldoende Wetenschappelijk Bewijs: Veel van de beweringen over de voordelen van deze ingrediënten zijn niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd.
 • Bijwerkingen en Interacties: Er kunnen bijwerkingen optreden, en de ingrediënten kunnen mogelijk interageren met andere medicatie of gezondheidscondities.
 • Dosisproblemen: Het combineren van meerdere krachtige ingrediënten kan leiden tot overdosering of onverwachte bijwerkingen, zelfs als elke afzonderlijke component veilig lijkt in lagere doses.

Testosterone Support v1.0 is misleidend

Testosterone Support v1.0 kan als misleidend en onbetrouwbaar worden beschouwd vanwege verschillende redenen. Hier zijn enkele punten die de betrouwbaarheid en waarheidsgetrouwheid van het artikel in twijfel trekken:

Onvoldoende Wetenschappelijk Bewijs

Veel van de beweringen in het artikel over de effectiviteit van de ingrediënten voor het verhogen van testosteron zijn niet voldoende onderbouwd door robuust wetenschappelijk onderzoek. Hoewel sommige ingrediënten traditioneel zijn gebruikt voor bepaalde gezondheidsvoordelen, is er een gebrek aan grootschalige, gecontroleerde studies die hun effectiviteit en veiligheid bevestigen.

Negeren van Bekende Risico’s

Het artikel vermeldt niet de potentiële schadelijke effecten van sommige ingrediënten, zoals Ashwagandha. Het RIVM heeft gewaarschuwd voor leverproblemen en andere ernstige bijwerkingen van Ashwagandha, maar dit wordt niet genoemd in het artikel. Dit kan gebruikers misleiden door de indruk te wekken dat het product volledig veilig is.

Overdrijving van Voordelen

De bewering dat het supplement de “sterkste op de markt” is en “onmatched cost savings” biedt, is waarschijnlijk overdreven en niet objectief beoordeeld. Deze beweringen wekken verwachtingen die mogelijk niet worden waargemaakt, wat misleidend kan zijn voor consumenten.

Gebrek aan Transparantie

Hoewel het artikel beweert dat alle ingrediënten uitgebreid zijn getest, wordt er geen specifieke informatie gegeven over de aard van deze tests, de resultaten of de betrokken instituten. Dit gebrek aan transparantie maakt het moeilijk om de validiteit van deze claims te verifiëren.

Afwezigheid van Onafhankelijke Verificatie

Het artikel lijkt uitsluitend gebaseerd te zijn op interne claims van het bedrijf zonder enige onafhankelijke verificatie door derden. Dit is problematisch omdat het een eenzijdig beeld kan schetsen dat niet noodzakelijk representatief is voor de werkelijkheid.

De RIVM waarschuwt dat de effecten van het ingrediënt in Testosterone Support v1.0 ernstig zijn en raadt het gebruik sterk af."
De RIVM waarschuwt dat de effecten van ingrediënten in Testosterone Support v1.0 ernstig zijn en raadt het gebruik sterk af.”

Conclusie

Testosterone Support v1.0, verkocht via Facebook, claimt op misleidende wijze een veilige en effectieve boost voor de mannelijke vitaliteit te bieden. Ondanks beweringen van uitgebreide tests, bevat het supplement Ashwagandha, een ingrediënt dat door het RIVM als potentieel gevaarlijk is aangemerkt vanwege mogelijke leverproblemen en abortusopwekkende eigenschappen. De bewering dat alle ingrediënten veilig zijn, is ongegrond en negeert bekende gezondheidsrisico’s.

Bovendien is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat de combinatie van Pine Pollen, Fadogia Agrestis, Shilajit, Maca en Ashwagandha effectief is in het verhogen van testosteron bij mensen. Veel van deze studies zijn kleinschalig, van korte duur of uitgevoerd op dieren, wat hun toepasbaarheid op mensen twijfelachtig maakt. De claim dat het combineren van deze ingrediënten aanzienlijke kostenbesparingen biedt, is ook misleidend, omdat de effectiviteit niet wetenschappelijk is aangetoond en de gezondheidsrisico’s mogelijk tot hogere medische kosten kunnen leiden.

Het artikel negeert bovendien bekende risico’s, zoals de lever- en nierproblemen die kunnen optreden bij gebruik van Ashwagandha en Fadogia Agrestis. Daarnaast zijn er risico’s verbonden aan de mogelijke verontreiniging van Shilajit met zware metalen, wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

De marketingstrategie van “Testosterone Support v1.0” wekt een valse indruk van veiligheid en effectiviteit, wat consumenten kan misleiden en ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Voordat u dergelijke supplementen overweegt, is het essentieel om medisch advies in te winnen om uw gezondheid te beschermen. Concluderend, “Testosterone Support v1.0” is misleidend en onbetrouwbaar en dient met de nodige voorzichtigheid benaderd te worden.

Bronnen

 1. RIVM raadt gebruik producten met kruiden Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of Ashwagandha af | RIVM
 2. Risk assessment of herbal preparations containing Withania somnifera (Ashwagandha) | RIVM
 3. Rapport RIVM 2024-0029.pdf (rivm.nl)

2 REACTIES

 1. Ik zag ALPHA Protocol als advertentie op facebook voorbij komen. Wat een onzin en het lijkt meer op oplichting door een stelletje amateurs!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in