Premium Health Europe BV Veroordeeld door Engelse Reclamecode Commissie

Premium Health Europe BV Veroordeeld door Engelse Reclamecode Commissie
Premium Health Europe BV Veroordeeld door Engelse Reclamecode Commissie

Premium Health Europe BV, een bedrijf dat actief is in de gezondheids- en welzijnsindustrie, kwam recent onder de aandacht door specifieke marketingpraktijken die werden uitgelicht in een onderzoek door de Advertising Standards Authority (ASA). Dit onderzoek richtte zich op de wijze waarop het bedrijf, en het aan hen gelieerde merk Figur, gewichtsbeheer voedingssupplementen promootte via zowel in-app advertenties als hun website. De ASA is de Engelse Reclame Code Commissie.

De bevindingen van de ASA en de daaropvolgende veroordeling werpen een belangrijk licht op de noodzaak van ethische reclamepraktijken en de verantwoordelijkheden van bedrijven om consumentenbescherming te waarborgen. Dit document biedt een gestructureerde samenvatting van de zaak, inclusief de aard van de klachten, de evaluatie door de ASA, en de implicaties van hun uitspraak voor Premium Health Europe BV. Daarbij wordt ook ingegaan op de bredere context van reclameregulatie en zelfregulering binnen de industrie, en worden parallellen getrokken met vergelijkbare regelgevende instanties zoals de Reclame Code Commissie (RCC) in Nederland, om een volledig beeld te schetsen van de standaarden waaraan hedendaagse advertenties moeten voldoen.

Premium Health Europe BV en Figur Advertenties: Een Overzicht

Premium Health Europe BV, in samenwerking met onbekende partij(en) die handelen onder de naam Figur, kwam onder de aandacht van de Advertising Standards Authority (ASA) door advertenties die gezondheidsclaims maakten over hun gewichtsbeheer voedingssupplementen. Deze advertenties, zowel in-app als op hun website, werden bekritiseerd om hun belofte van aanzienlijk en snel gewichtsverlies zonder dieet of lichaamsbeweging, naast andere gezondheidsvoordelen die als misleidend werden beschouwd.

Premium Health Europe BV, gebruikt verschillende product namen voor afslankproducten, zoals:

 1. BODY+ Plus Afslankpillen
 2. Figur Afslankpillen
 3. LIBA Afslankpillen
 4. PRIMA Afslankpillen
 5. Diaetoxil
 6. Green Gummies G7 Plus
 7. KetoXplode Gummies
 8. Slimming Gummies

De verpakking, claim en de reclame teksten lijken erg op elkaar!

Advertising Standards Authority (ASA): Rol en Werkgebied

De ASA is de onafhankelijke regelgevende instantie van de reclame-industrie in het Verenigd Koninkrijk. Hun doel is om ervoor te zorgen dat advertenties in alle media eerlijk, waarheidsgetrouw, en respectvol zijn, zonder te misleiden, schaden, of ernstig te beledigen. Ze beoordelen klachten tegen de UK Code of Non-broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing (CAP Code) en de UK Code of Broadcast Advertising (BCAP Code), welke brede en specifieke criteria vaststellen voor advertentie-inhoud, inclusief gezondheidsclaims.

Jurisdictie en Vergelijking met Reclame Code Commissie

De ASA’s jurisdictie omvat het Verenigd Koninkrijk, terwijl de Reclame Code Commissie (RCC) in Nederland opereert met vergelijkbare doelstellingen. Beide organisaties streven naar het handhaven van eerlijke reclamepraktijken, maar werken binnen hun respectieve nationale grenzen en volgens lokale wetgeving en richtlijnen. Terwijl de ASA zich richt op het UK publiek en bedrijven, behandelt de RCC klachten en handhaaft regels binnen Nederland. Beide entiteiten hanteren zelfregulering binnen de reclame-industrie, hoewel de specifieke regels en normen kunnen variëren.

Klachten en Uitdagingen

 • Klachten tegen Figur Advertenties: De ASA ontving specifieke klachten over twee advertenties van Figur, gepresenteerd in de app “Words with Friends” en op hun website. Deze klachten betroffen misleidende gezondheidsclaims en onverantwoordelijke promotie van gewichtsverliesproducten.
 • Inhoud van de Advertenties: De advertenties maakten bold claims, zoals het verliezen van een aanzienlijke hoeveelheid gewicht in een korte periode zonder dieet of lichaamsbeweging, naast het aanbieden van ongegronde gezondheidsvoordelen verbonden aan hun supplementen.
 • Uitdagingen bij Respons: Zowel Premium Health Europe BV als Figur hebben niet gereageerd op de onderzoeken van de ASA, wat leidde tot verdere bezorgdheid over hun bereidheid om samen te werken met regelgevende instanties en hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de publieke veiligheid en eerlijke marketingpraktijken.

Beoordeling en Acties door de ASA

Beoordeling van de Klachten

De ASA beoordeelde de klachten tegen de Figur advertenties grondig, met bijzondere aandacht voor de specifieke gezondheidsclaims en de promotie van gewichtsverliesproducten. De beoordeling leidde tot de volgende conclusies:

 • Gezondheidsclaims: De advertenties bevatten ongeautoriseerde gezondheidsclaims die niet ondersteund werden door het GB Register van geautoriseerde gezondheidsclaims. Dit was in strijd met de CAP Code, die vereist dat gezondheidsclaims wetenschappelijk onderbouwd en goedgekeurd moeten zijn.
 • Onverantwoordelijke Promotie: De promotie van gewichtsverliesproducten werd als onverantwoordelijk beschouwd, voornamelijk vanwege de suggestie dat aanzienlijk gewichtsverlies mogelijk was zonder dieet of lichaamsbeweging, wat schadelijke gezondheidsopvattingen kon bevorderen.

Ondernomen Acties

Als reactie op de bevindingen besloot de ASA dat de advertenties niet meer in hun huidige vorm mochten verschijnen. Premium Health Europe BV en Figur kregen specifieke instructies:

 • Stopzetten van Specifieke Gezondheidsclaims: Ze mochten geen gezondheidsclaims meer maken die verwezen naar een snelheid of hoeveelheid van gewichtsverlies in hun advertenties voor voedingsmiddelen.
 • Verantwoordelijke Promotie: Ze moesten gewichtsverliesproducten op een verantwoordelijke manier promoten, zonder te impliceren dat voedsel menselijke ziekten kon behandelen, voorkomen, of genezen zonder wetenschappelijk bewijs of goedkeuring.

De ASA verwees ook de kwestie naar het Compliance-team van CAP voor verdere actie, gezien het gebrek aan respons en samenwerking van de kant van Premium Health Europe BV en Figur.

Wat zijn de gevolgen voor Premium Health Europe BV ?

De veroordeling door de Advertising Standards Authority (ASA) van Premium Health Europe BV en de bijbehorende merk Figur heeft verschillende potentiële gevolgen, zowel direct als op lange termijn. Hoewel de ASA geen juridische macht heeft om boetes op te leggen of bedrijven voor de rechter te brengen, zijn haar uitspraken en aanbevelingen invloedrijk binnen de Britse reclame-industrie en daarbuiten. Hier zijn enkele mogelijke gevolgen van de veroordeling:

Reputatieschade

Een van de meest directe gevolgen van een ASA veroordeling is de potentiële schade aan de reputatie van het bedrijf. De publicatie van een ASA besluit kan negatieve media-aandacht genereren, wat het vertrouwen van consumenten en zakelijke partners kan aantasten. Voor bedrijven in de gezondheids- en wellnessindustrie, waar vertrouwen een cruciale factor is, kan dit bijzonder schadelijk zijn.

Vereiste Veranderingen in Marketing

Bedrijven die door de ASA worden veroordeeld, moeten de betreffende advertenties aanpassen of verwijderen. Dit betekent dat Premium Health Europe BV mogelijk aanzienlijke veranderingen moet aanbrengen in hun marketingstrategieën en -materialen om te voldoen aan de richtlijnen. Dit kan leiden tot extra kosten en moeite om nieuwe, conforme advertenties te ontwikkelen.

Toezicht en Verdere Acties

Na een veroordeling kunnen bedrijven onder verscherpt toezicht komen te staan van de ASA en andere regelgevende instanties. Dit betekent dat toekomstige campagnes mogelijk nauwlettender worden bekeken, wat de druk verhoogt om volledig aan de regels te voldoen. Niet-naleving kan leiden tot verdere acties, zoals het doorverwijzen naar Trading Standards, wat strengere gevolgen kan hebben.

Potentiële Financiële Impact

Hoewel de ASA zelf geen financiële sancties oplegt, kan de noodzaak om niet-conforme advertenties te wijzigen of te verwijderen, gecombineerd met reputatieschade, uiteindelijk de inkomsten beïnvloeden. Consumenten kunnen ervoor kiezen om producten van het bedrijf niet meer te kopen of kunnen overstappen naar concurrenten, wat de verkoop negatief beïnvloedt.

Bewustwording en Educatie

Een indirect gevolg van ASA-uitspraken kan een verhoogde bewustwording zijn onder consumenten en bedrijven over wat als misleidende reclame wordt beschouwd. Dit kan leiden tot meer geïnformeerde consumentenkeuzes en stimuleert bedrijven om ethischer te adverteren.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke gevolgen voor Premium Health Europe BV afhankelijk zijn van hoe zij reageren op de veroordeling en of zij hun praktijken aanpassen om aan de ASA-richtlijnen te voldoen. Bedrijven die proactief reageren en hun reclamepraktijken verbeteren, kunnen sommige negatieve gevolgen minimaliseren en zelfs hun reputatie op de lange termijn verbeteren door te laten zien dat ze de zorgen van consumenten en regelgevende instanties serieus nemen.

Conclusies en Reflecties

Belang van Regelgeving in Reclame

Deze zaak onderstreept het cruciale belang van regelgevende instanties zoals de ASA en de RCC bij het beschermen van consumenten tegen misleidende en potentieel schadelijke reclame. Door strikte richtlijnen en controlemechanismen bieden deze organisaties een essentiële dienst in het handhaven van de integriteit en betrouwbaarheid van reclameboodschappen.

Reflectie op de Uitdagingen van Zelfregulering

Hoewel zelfregulering in de reclame-industrie veel voordelen biedt, zoals flexibiliteit en snelle respons op nieuwe ontwikkelingen, toont deze zaak ook de uitdagingen aan wanneer bedrijven niet reageren of zich niet houden aan de gestelde normen. Het benadrukt het belang van voortdurende waakzaamheid, publieke bewustwording, en de mogelijkheid tot handhaving om de doeltreffendheid van zelfregulering te waarborgen.

Vooruitzichten

Vooruitkijkend is het essentieel dat bedrijven die actief zijn in de gezondheids- en welzijnssector zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden die komen kijken bij het adverteren van hun producten. Transparantie, nauwkeurigheid, en een toewijding aan consumentenwelzijn moeten voorop staan in alle marketinginspanningen. Regelgevende instanties zullen ongetwijfeld doorgaan met het aanpakken van misleidende praktijken, terwijl ze ook werken aan het bevorderen van een omgeving waarin eerlijke en informatieve reclame kan bloeien.

Uitspraak: https://www.asa.org.uk/rulings/premium-health-europe-bv-a22-1176133-premium-health-europe-bv.html

1 REACTIE

 1. Dit is een terechte review, het was slechts een kwestie van tijd dat Premium Health Europe BV een veroordeling zou krijgen voor zijn activiteiten. Het zijn oplichters!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in