Kinoki Detox voetpleisters ervaringen, is dit kwakzalverij?

Kinoki Detox voetpleisters ervaringen, is dit kwakzalverij?
Kinoki Detox voetpleisters ervaringen, is dit kwakzalverij?

Wederom kreeg ik een vraag van een Mevrouw die anoniem wilde blijven over de werking van Kinoki Detox voetpleisters. Ze had advertenties gezien op bekende website, die onlangs in het nieuws was geweest voor een aantal producten die niet werkten en gebaseerd waren op zuivere gebakken lucht.

Je kan net zo goed een thee zakje van een huismerk van een bekende supermarkt op je voeten plakken. Als je dit doet, gebruik er dan 2 of 3 want dan is de heilzame werking gegarandeerd…..

Dit laatst is natuurlijk ook onzin. In 2012 heeft de Stichting Reclame Code een uitspraak gedaan over Kinoki detox voetpleisters.

De klacht

In de advertentie wordt beweerd dat de voetpleisters een bepaalde medische werking en verschillende effecten hebben. Deze werking lijkt klager erg onwaarschijnlijk en het is ook niet onderbouwd door feiten. Klager is van mening dat sprake is van ‘pure kwakzalverij en oplichting’.

De reactie van verweerder

Verweerder heeft – samengevat – het volgende aangevoerd:

  1. Klager heeft het product niet geprobeerd en kan dus geen oordeel vormen over het product.
  2. Verweerder is niet de producent van het product, maar levert slechts een advertentie en verkoopplatform tussen leverancier en consument.
  3. De beschrijving van de aanbieding hangt af van de informatie die verweerder ontvangt van de leverancier.
  4. Het product wordt aangeboden op veel andere websites. Verweerder noemt drie voorbeelden.
  5. Verweerder heeft de betreffende aanbieding verschillende malen aangeboden op haar website. Tot nog toe heeft zij hierover geen enkele klacht ontvangen.

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen, en overweegt daartoe het volgende.

In de eerste plaats oordeelt de voorzitter dat verweerder, nu de reclame-uiting, die op verweerders website staat, een aanbieding betreft die (mede) van haarzelf afkomstig is – zij verkoopt immers het product -, mede verantwoordelijk dient te worden geacht voor de inhoud van de uiting. Dat de beschrijving van de aanbieding afhankelijk is van de informatie van de leverancier doet niet af aan deze verantwoordelijkheid.

Nu de werking van het aangeprezen product door klager wordt aangevochten, ligt het op de weg van verweerder om aannemelijk te (doen) maken dat dit product de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Verweerder heeft dit niet gedaan. Dit impliceert dat niet is weersproken dat de uiting onjuiste informatie bevat over de van het aangeprezen product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC, welke resultaten als een van de voornaamste kenmerken van het product moeten worden beschouwd. Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de bestreden uiting tevens misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het vorenstaande acht de voorzitter de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Bron: https://www.reclamecode.nl/uitspraken/detox/gezondheid-2012-01039/87953/

Naschrift

De reclamecode commissie heeft geen invloed op website’s waarop Kinoki detox voetpleisters worden verkocht. De conclusie van deze deskundigen op marketing en reclame gebied is dat de reclame onjuiste informatie bevat over het product. Zodat juridisch gezien altijd de verkoop kan worden ontbonden.

6 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in