Frisdranksector haalt eerder en ruimer doelstelling caloriereductie No ratings yet.

0
320

Nederlandse aanpak twee- tot driemaal effectiever dan Britse suikertaks

Nederlandse producenten van frisdrank hebben in 2017 20% calorieën gereduceerd ten opzichte van 2012. Dit is al dubbel zoveel als oorspronkelijk met het ministerie van VWS afgesproken en bovendien ook drie jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente monitoring van de verkoopcijfers over 2017. De Nederlandse aanpak van bedrijfsleven en overheid zorgt daarmee voor twee tot zelfs drie keer zoveel caloriereductie dan de Britse suikertaks zou hebben opgeleverd.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling – minder kcal in frisdranken

In 2015 heeft de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de afspraak gemaakt om het gemiddelde aantal kcal per 100ml in frisdrank te verlagen met 10% tussen 2012 en 2020. Al sinds de jaren ’80 en vooral de afgelopen jaren zijn tientallen light en zero varianten geïntroduceerd. Daarnaast wordt invulling aan het commitment gegeven door herformulering, kleinere verpakkingen en een veel intensievere promotie van light en zero frisdranken. Begin 2017 heeft de sector deze doelstelling uit eigen beweging verhoogd naar 15%.

Doelstelling FWS commitment ruimer en sneller bereikt: 20% reductie!

Al deze inspanningen werpen steeds duidelijker vruchten af. Raymond Gianotten, directeur FWS: “Uit de monitoring over 2017 is gebleken, dat inmiddels een verlaging is bereikt van 20%! Wij kunnen VWS hiermee laten zien dat de sector doet wat wordt afgesproken. Al ruim voor de einddatum van het akkoord is de doelstelling reeds ruimschoots, zelfs dubbel gehaald.”

Twee tot drie keer meer caloriereductie dan suikertaks Verenigd Koninkrijk

Op 6 april is in het Verenigd Koninkrijk een belasting op suikerhoudende frisdrank in werking getreden. In de media is bericht dat deze belasting al voorafgaand aan de inwerkingtreding tot een suikerreductie zou hebben geleid van 30.000 tot 45.000 ton (afhankelijk van de bron*). Dit komt omgerekend naar de Nederlandse bevolking neer op 7.900 tot 11.800 ton*. De Nederlandse frisdranksector heeft met de behaalde 20% reductie bijna 26.000 ton suiker gereduceerd. De reductie is hier is dus twee tot drie keer zo groot.

Daar komt bij dat de cijfers over de Britse suikerreductie betrekking hebben op de gehele markt, terwijl de genoemde 26.000 ton in Nederland alleen nog de gerealiseerde reductie bij A-merken betreft. De reductie van huismerkfabrikanten (in liters ongeveer 40 procent van de markt) is daarin nog niet meegerekend, omdat deze geen onderdeel zijn van het Nederlandse commitment en hun cijfers dus niet in de monitoring worden betrokken. In werkelijkheid zal de reductie dus nog veel hoger liggen dan de 26.000 ton, aangezien ook op huismerken vele initiatieven hebben plaatsgevonden.

In het Verenigd Koninkrijk moet bovendien nog worden afgewacht of de gerealiseerde reductie (herformulering van bestaande producten) ook op consumentenacceptatie en een bestendige trend kan rekenen, terwijl de Nederlandse cijfers zijn gebaseerd op daadwerkelijke consumptie. Deze consumentenacceptatie (wennen aan soms iets andere smaak, gebruik alternatieve ingrediënten, steeds bewuster omgaan met calorie-intake en beweging etc), is een gevolg van zorgvuldig doorgevoerde innovatie vanuit de sector en een gezamenlijke integrale publiek-private aanpak met meetbare afspraken.  Een samenhangende aanpak die noodzakelijk is om het aantal calorieën ook daadwerkelijk omlaag te brengen en heeft geleid tot de in Nederland zichtbare trend.

Trend zet door bij voortzetting succesvolle Nederlandse aanpak

Gezien de toenemende vraag naar dranken met weinig of geen calorieën, in combinatie met de doorzettende productinnovatie, is het de verwachting dat de caloriereductie ook de komende jaren zal doorgaan. “Hiervoor is het wel belangrijk dat de ingezette en succesvol gebleken koers van samenwerking tussen bedrijven en overheden wordt voortgezet. Wij geloven daarom in een preventieakkoord en niet in eenzijdig opgelegde overheidsbemoeienis als een suikertaks”, aldus Gianotten.

Wegnemen misverstanden rond zoetstoffen

Uitdagingen zijn er nog zeker. Zo is het belangrijk om mispercepties rond het gebruik van zoetstoffen recht te zetten. Het gebruik van door alle officiële instanties veilig bevonden zoetstoffen, is een sleutel voor verdere caloriereductie. Gianotten: “De sector werkt aan goede voorlichting over zoetstoffen, maar hier ligt zeker ook een rol voor de overheid en gelieerde organisaties als het Voedingscentrum. Niet alleen belangrijk voor frisdrank (gemiddeld 4% van de totale calorie-inname), maar ook voor andere producten”.

* Suikerreductie in het Verenigd Koninkrijk, omgerekend naar Nederlandse bevolking. Bron: NOS 16/04/2018 (7.900 ton) en Britse ministerie van Financiën 05/04/2018 (11.800 ton). Reductiecijfers hebben betrekking op de hele frisdrankmarkt.

Please rate this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here